ทดลองเรียน


คณิตศาสตร์
พี่มาร์ค
ภาษาอังกฤษ
พี่เฟิร์น
ฟิสิกส์
พี่ไข่มุก
เคมี
พี่สโนไวท์
ชีววิทยา
พี่ต่าย
ชีววิทยา
พี่นนท์
ภาษาไทย
พี่หนึ่ง
สังคมศึกษา
พี่นัตสึ
168 EDUCATION CO.,LTD.

128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้นที่11 ห้องเลขที่ 117 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร : 083-008-0545 E-Mail : edugen.contact@gmail.com