สมัครเรียน

Package : GEN เดี่ยว
เพิ่มลงตะกร้า
 ราคา : 200 บาท
 จำนวนเรื่อง : 1 เรื่อง
รายละเอียด
 จำนวนวัน : 15 วัน
Package : GEN เล็ก
เพิ่มลงตะกร้า
 ราคา : 500 บาท
 จำนวนเรื่อง : 3 เรื่อง
รายละเอียด
 จำนวนวัน : 45 วัน
Package : GEN กลาง
เพิ่มลงตะกร้า
 ราคา : 1200 บาท
 จำนวนเรื่อง : 7 เรื่อง
รายละเอียด
 จำนวนวัน : 60 วัน
Package : GEN ใหญ่
เพิ่มลงตะกร้า
 ราคา : 3500 บาท
 จำนวนเรื่อง : ไม่จำกัด
รายละเอียด
 จำนวนวัน : 90 วัน

168 EDUCATION CO.,LTD.

128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้นที่11 ห้องเลขที่ 117 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร : 083-008-0545 E-Mail : edugen.contact@gmail.com