ระบบหมุนเวียนเลือด (Circulatory System)
เขียนโดย Edugen official
02/11/2020, หมวด: Lifestyle

ระบบหมุนเวือนเลือด (Circulatory System) เป็นระบบเลือดที่มีหน้าที่ลำเลียงสารต่าง ๆ ที่เซลล์ต้องการส่งไปยังเซลล์ และกำจัดสารที่เซลล์ไม่ต้องการออกจากร่างกาย ซึ่งระบบหมุนเวียนเลือดจะมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ

ระบบหมุนเวียนเลือดแบบวงจรปิด (Close Circulatory System) ระบบนี้เลือดจะไหลเวียนอยู่ภายในหลอดเลือดและหัวใจตลอดเวลา โดยเลือดจะมีทิศทางการไหลออกจากหัวใจไปตามหลอดเลือดชนิดต่าง ๆ แล้วไหลกลับเข้าสู่หัวใจใหม่ มักพบในสัตว์มีกระดูกสันหลังทุกชนิด และสัตว์จำพวกหนอนตัวกลมมีปล้อง เช่น ไส้เดือนดิน ปลิงน้ำจืด 

ระบบหมุนเวียนเลือดแบบวงจรเปิด (Open Circulatory System) ระบบนี้เลือดจะไหลออกจากหัวใจไปตามหลอดเลือดผ่านช่องว่างระหว่างลำตัว และที่ว่างระหว่างอวัยวะต่าง ๆ มักพบในสัตว์จำพวกแมลง กุ้ง ปู และหอย

ให้คะแนนบทความนี้
บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ