วงจรไฟฟ้า
เขียนโดย Edugen official
02/11/2020, หมวด: Lifestyle

น้อง ๆ หนู ๆ ทั้งหลาย วันนี้ตามพี่ EDUGEN มาเรียนฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้าวงจรไฟฟ้ากันดีกว่า "วงจรไฟฟ้า" คือ เส้นทางที่ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปตามตัวนำไฟฟ้าได้ครบรอบ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ วงจรปิด และ วงจรเปิด

วงจรปิด คือ วงจรที่มีการไหลของกระแสไฟฟ้าได้ครบวงจร จากแหล่งจ่ายไฟฟ้าผ่านลวดตัวนำและเครื่องใช้ไฟฟ้า จนไหลกลับเข้าสู่อีกขั้วของแหล่งจ่ายไฟฟ้า ซึ่งเป็นวงจรที่เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานได้ตามปกติ

วงจรเปิด คือ วงจรไฟฟ้าที่ขาดจากกันด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น สายขาด สายหลุด หรือการปิดสวิตซ์ไฟ ส่งผลให้กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านไปได้ ทำให้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ทำงาน 

ให้คะแนนบทความนี้
บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ