นโยบายความเป็นส่วนตัว Privacy Policy
เขียนโดย Edugen official
26/09/2019, หมวด: EDUGEN

นโยบายความเป็นส่วนตัว Privacy Policy

บริษัท เอ็ดดูเจน จำกัด (“ผู้ให้บริการ”, “พวกเรา”, “เรา” หรือ “เว็บไซต์”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายใต้โดเมนเนม

https://www.edugentutor.com มีความห่วงใยเรื่องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลของผู้ใช้บริการ

และทางเลือกในการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น

พวกเราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อจัดหาและปรับปรุงการให้บริการ การใช้บริการนี้ได้ถือว่าคุณยอมรับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลต่าง ๆ

ที่เป็นไปตามนโยบาย ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีความหมายเช่นเดียวกับเงื่อนไขการใช้บริการของเราซึ่งสามารถเข้าถึงได้จาก

https://www.edugentutor.com

การเก็บและใช้ข้อมูล

เรารวบรวมข้อมูลแต่ละประเภท เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ทั้งในการจัดหาและปรับปรุงการให้บริการของเรากับคุณ

ประเภทของข้อมูลที่จัดเก็บ

ข้อมูลส่วนบุคคล

ในขณะที่ใช้บริการของเรา เราอาจขอให้คุณแจ้งข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคล ซึ่งสามารถใช้เพื่อติดต่อหรือระบุตัวคุณได้ ("ข้อมูลส่วนบุคคล")

ข้อมูลส่วนบุคคลอาจรวมถึง, แต่อาจจะไม่จำกัดแค่เฉพาะ:

 •  อีเมล
 •  ชื่อ-นามสกุล
 •  เบอร์โทรศัพท์
 •  ที่อยู่, อำเภอ, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์
 •  คุกกี้และข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลการใช้งาน

นอกจากนี้เรายังอาจจะรวบรวมข้อมูลว่า การบริการนี้ถูกเข้าถึงและใช้งานได้อย่างไร ("ข้อมูลการใช้งาน") ข้อมูลการใช้งานนี้อาจรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ

เช่น หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ เวอร์ชันของเบราว์เซอร์ หน้าต่าง ๆ ของการบริการของเราที่คุณเยี่ยมชม

เวลาและวันที่เข้าชม เวลาที่ใช้ในหน้าเว็บเหล่านั้น ตัวระบุอุปกรณ์ และข้อมูลการวิเคราะห์อื่น ๆ

ข้อมูลการติดตามและคุกกี้

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามจำพวกเดียวกัน เพื่อติดตามรูปแบบการให้บริการของเราและเก็บข้อมูลบางอย่างไว้

คุกกี้ คือ แฟ้มข้อมูลขนาดเล็กซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน คุกกี้จะนำทางเบราว์เซอร์ของคุณไปยังส่วนต่าง ๆ

ของเว็บไซต์และจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ เทคโนโลยีการติดตามที่ใช้ คือ บีคอน แท็ก และสคริปต์ เพื่อรวบรวมและติดตามข้อมูล

รวมถึงปรับปรุงและวิเคราะห์การให้บริการของเรา

 

คุณสามารถสั่งการให้เบราว์เซอร์ของคุณปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือแจ้งเตือนเมื่อคุกกี้ถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตามหากคุณไม่ยอมรับคุกกี้

คุณอาจไม่สามารถใช้งานบางส่วนของการให้

บริการของเราได้

 

ตัวอย่างคุกกี้ที่เราใช้:

 •  Session Cookies - ใช้ในการดำเนินงานการให้บริการของเรา
 •  Preference Cookies – ใช้เพื่อจดจำความชอบและการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ
 •  Security Cookies - ใช้เพื่อควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัย

การใช้ข้อมูล

บริษัท เอ็ดดูเจน จำกัด ใช้ข้อมูลที่จัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้:

 •  เพื่อให้บริการและดำรงไว้ซึ่งการบริการนั้น
 •  เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของการบริการของเรา
 •  เพื่อให้คุณสามารถใช้งานในส่วนของการให้บริการแบบมีปฎิสัมพันธ์ เมื่อคุณเลือกที่จะทำเช่นนั้น
 •  เพื่อให้การดูแลและช่วยเหลือลูกค้า
 •  เพื่อนำมาซึ่งการวิเคราะห์หรือข้อมูลที่มีค่า ให้เราสามารถนำไปปรับปรุงการบริการของเราได้
 •  เพื่อควบคุมการใช้การบริการ
 •  เพื่อตรวจจับ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทางเทคนิค

การถ่ายโอนข้อมูล

ข้อมูลของคุณ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคล อาจถูกโอนย้าย และเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ที่อยู่นอกจังหวัดหรือเขตอำนาจศาลอื่น ๆ

ของรัฐที่กฎหมายคุ้มครอง ข้อมูลอาจแตกต่างจากข้อมูลที่อยู่ในเขตอำนาจศาลของคุณ

หากคุณอยู่นอกประเทศไทยและเลือกที่จะให้ข้อมูลกับเราโปรดทราบว่าเราจะถ่ายโอนข้อมูล รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคล

ไปยังประเทศไทยและดำเนินการที่นั่น

 

การยอมรับต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ได้รวมถึงการตกลงยินยอมในการโอนถ่ายข้อมูลดังกล่าวนี้ด้วย

 

บริษัท เอ็ดดูเจน จำกัด จะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมด

เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

และจะไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังองค์กร หากไม่มีการควบคุมที่เพียงพอ

ทั้งนี้รวมถึงความปลอดภัยของข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของคุณด้วย

การเปิดเผยข้อมูล

ข้อกำหนดทางกฎหมาย

บริษัท เอ็ดดูเจน จำกัด อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยสุจริตใจ ถ้าหากการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อ:

 •  เพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกมัดทางกฎหมาย
 •  เพื่อปกป้องและป้องกันสิทธิหรือทรัพย์สินของ บริษัท เอ็ดดูเจน จำกัด
 •  เพื่อป้องกันหรือตรวจสอบการกระทำผิดที่อาจเป็นไปได้หรือเกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อการให้บริการ
 •  เพื่อปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหรือของสาธารณะ
 •  เพื่อป้องกันความรับผิดตามกฎหมาย

ความปลอดภัยของข้อมูล

ความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้บริการเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา

แต่อย่าลืมว่าไม่มีวิธีการส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย 100%

แม้ว่าเราจะพยายามเลือกใช้วิธีการที่ถูกยอมรับในเชิงพาณิชย์เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

แต่เราก็ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์

ผู้ให้บริการ

เราอาจจ้าง บริษัท และบุคคลที่สามเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการของเรา ("ผู้ให้บริการ") เพื่อให้บริการซึ่งดำเนินการในนามของเรา

การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการบริการ หรือเพื่อช่วยในการวิเคราะห์วิธีการให้การบริการของเรา

บุคคลที่สามเหล่านี้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวในนามของเราเท่านั้น

และมีหน้าที่ที่จะต้องไม่เปิดเผยหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดทั้งสิ้น

การวิเคราะห์

เราอาจมีความจำเป็นต้องใช้ ผู้ให้บริการรายอื่น (third-party service) เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์การให้บริการของเรา

 • Google Analytics
 • Google Analytics เป็นบริการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เว็บไซต์ที่จัดทำโดย Google โดย Googleจะใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อติดตาม ตรวจสอบ และรายงานการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ รวมถึงบริการอื่น ๆ ของ Googleอาจมีการเข้าถึงข้อมูล เพื่อกำหนดเนื้อหาและปรับเปลี่ยนรูปแบบโฆษณาในเครือข่ายการโฆษณาด้วย
 • คุณสามารถเลือกที่จะไม่ยินยอมให้บริการ Google Analytic นี้เข้าถึง โดยติดตั้งส่วนเสริมของเบราว์เซอร์ที่ไม่ใช้ Google Analytics ส่วนเสริมนี้จะช่วยป้องกัน JavaScript ของ Google Analytics (ga.js, analytics.js และdc.js) ไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการเข้าชมเว็บไซต์ต่าง ๆ กับ Google Analytics
 • สำหรับข้อมูลหลักปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลเพิ่มเติมของ Google เข้าไปได้ที่หน้าเว็บความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดของ Google: https://policies.google.com/privacy?hl=th

 

การเชื่อมต่อไปเว็บไซต์อื่น

บริการของเราอาจมีลิงก์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้ดำเนินการโดยเรา

หากคุณคลิกลิงก์ของบุคคลที่สามคุณจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุก ๆ

เว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม

เราไม่มีอำนาจควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติใด ๆ ของเว็บไซต์หรือการบริการของบุคคลที่สาม

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเด็ก

การบริการของเราไม่ได้รวมถึงบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ("เด็ก")

เราไม่รับรู้ถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี หากคุณเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

และคุณทราบว่าบุตรหลานของคุณได้ให้ข้อมูลส่วนตัวแก่เรา โปรดติดต่อเรา

หากเราทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กโดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง

เราจะดำเนินการเพื่อนำข้อมูลออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

สิทธิในจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล

 • การแก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา คุณสามารถขอ “แบบคำขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล” เพื่อกรอกข้อมูลและส่งให้กับบริษัททางช่องทางการติดต่อด้านล่าง ทั้งนี้ การลบข้อมูลอาจทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถรับบริการจากบริษัทได้ หรืออาจทำให้การให้บริการไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ในกรณีที่มีการร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากระบบหรือฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทนั้น บริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่ตามความสามารถของระบบงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการ เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า การดำเนินการตามคำร้องขอนั้นจะเสี่ยงต่อการละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลไว้เพื่อเป็นพยานหลักฐานในการตรวจสอบหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือเพื่อเป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยของระบบ หรือกรณีที่เป็นการพ้นวิสัยในทางปฏิบัติตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการ

อย่างไรก็ดี แม้ว่าบริษัทจะได้ดำเนินการตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการแล้ว ข้อมูลดังกล่าวอาจจะยังคงมีการบันทึกหรือทำสำเนาไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ (Server) หรือระบบสำรอง (Backup System) ของบริษัท เพื่อเป็นการสำรองข้อมูลในกรณีที่เกิดความผิดพลาด บกพร่อง หรือเกิดจากความขัดข้องของระบบ

 • การขอเข้าถึง และขอสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของข้อมูลส่วนบุคคล การขอให้เปิดเผยและโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นด้วยวิธีการอัตโนมัติ การจำกัดหรือระงับการใช้ การปฏิเสธการประมวลผลข้อมูล คุณสามารถขอ “แบบคำขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล” เพื่อกรอกข้อมูลและส่งให้กับบริษัททางช่องทางการติดต่อด้านล่าง

 • การยกเลิกความยินยอม คุณสามารถถอนความยินยอมของคุณที่ได้ให้แก่บริษัทเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลหรือกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงต่าง ๆ ได้ทุกเวลาโดยติดต่อมายังบริษัทตามข้อมูลที่ระบุไว้ด้านล่าง

 • การร้องเรียน คุณมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่บริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นครั้งคราว

แต่เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นโดยแสดงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ในหน้านี้

เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลและ/หรือประกาศสำคัญในการบริการของเราก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลและอัปเดต "วันที่มีผล"

ที่ด้านล่างของนโยบายส่วนบุคคลนี้

คุณควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นระยะ ๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

โดยการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลเมื่อได้ถูกแสดงไว้ในหน้านี้เรียบร้อยแล้ว

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โปรดติดต่อเรา:

ทางอีเมล: edugen.contact@gmail.com

ทางเฟซบุ๊ค Facebook ของเรา: https://www.facebook.com/edugentutor

ทางโทรศัพท์: (+66) 969488450

วันที่มีผล: วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

ให้คะแนนบทความนี้
บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ