คอร์สเรียนคุณภาพจากเรา
คอร์สตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ ม.ปลาย
พี่ฟิชโช่ - EDUGEN
คอร์สตะลุยโจทย์วิชาฟิสิกส์ เป็นคอร์สที่จะพาน้อง ๆ ไปพบกับแนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์ที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริงมากที่สุด พร้อมสอนเทคนิคการทำโจทย์ที่ไม่เหมือนใคร เพื่อให้น้อง ๆ ได้เตรียมตัวก่อนลงสนามสอบอย่างมั่นใจ ภายในคอร์สจะมีการวิเคราะห์แนวข้อสอบที่ออกบ่อย วิวัฒนาการของข้อสอบในแต่ละปี รวมถึงเจาะลึกเนื้อหาสำคัญในทุกบทเรียนที่น้อง ๆ ไม่ควรพลาด เพื่อให้น้อง ๆ สามารถเก็บคะแนนสอบจากวิชาฟิสิกส์ให้ได้มากที่สุด
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 51 ชม.

2,900.-

จาก 564 คน
คอร์สกลศาสตร์ 1
พี่ฟิชโช่ - EDUGEN
คอร์สกลศาสตร์ 1 เป็นคอร์สที่ปูพื้นฐานเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ตั้งแต่ธรรมชาติและพัฒนาการของวิชาฟิสิกส์ เพื่อให้น้อง ๆ ได้เข้าใจถึงที่มาและความสำคัญของการเรียนวิชานี้ รวมไปถึงความรู้พื้นฐานต่าง ๆ ทั้งเรื่องการเคลื่อนที่และผลของแรงที่ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ ไปจนถึงหลักสำคัญของกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ที่น้อง ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในการโจทย์ปัญหาและชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ภายในคอร์สยังสอดแทรกไปด้วยเทคนิคการทำโจทย์ และเคล็ดลับต่าง ๆ มากมายที่จะช่วยเตรียมความพร้อมและเพิ่มความมั่นใจให้กับน้อง ๆ สำหรับการสอบวิชาฟิสิกส์ทั้งในโรงเรียนและสนามสอบต่าง ๆ อีกด้วย
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 22 ชม.

1,900.-

จาก 572 คน
คอร์สกลศาสตร์ 2
พี่ฟิชโช่ - EDUGEN
คอร์สกลศาสตร์ 2 เป็นคอร์สที่ต่อยอดมาจากคอร์สกลศาสตร์ 1 โดยนำความรู้เรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันไปใช้ประโยชน์ในการอธิบายปรากฎการณ์ต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ ทั้งในเรื่องงานและพลังงาน การใช้งานเครื่องกล การชนกันของวัตถุ รวมไปถึงการเข้าใจการเคลื่อนที่รูปแบบต่าง ๆ นอกเหนือจากการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง เพื่อให้น้อง ๆ เห็นภาพรวมของกลศาสตร์ทั้งหมด นอกจากนี้ภายในคอร์สยังสอดแทรกเทคนิคการทำโจทย์ และเคล็ดลับต่าง ๆ มากมาย ที่จะช่วยเตรียมความพร้อมและเพิ่มความมั่นใจให้กับน้อง ๆ สำหรับการสอบวิชาฟิสิกส์ทั้งในโรงเรียนและสนามสอบต่าง ๆ อีกด้วย
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 22 ชม.

1,900.-

จาก 523 คน
คอร์สคลื่น
พี่ฟิชโช่ - EDUGEN
คอร์สคลื่น เป็นคอร์สที่อธิบายถึงที่มาและความสำคัญของ "คลื่น" ซึ่งเป็นสิ่งที่พบได้ตามธรรมชาติและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย โดยในคอร์สนี้จะสอนตั้งแต่ การเกิดคลื่น, ประเภท, องค์ประกอบ และพฤติกรรมต่าง ๆ ของคลื่น รวมถึงการศึกษาคลื่นที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดอย่าง คลื่นแสงและคลื่นเสียง นอกจากนี้ภายในคอร์สยังได้สอดแทรกเทคนิคและเคล็ดลับต่าง ๆ ในการทำโจทย์ ที่จะช่วยเตรียมความพร้อมและเพิ่มความมั่นใจให้กับน้อง ๆ สำหรับการสอบวิชาฟิสิกส์ทั้งในโรงเรียนและสนามสอบต่าง ๆ อีกด้วย
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 28 ชม.

1,900.-

จาก 487 คน
คอร์สไฟฟ้า
พี่ฟิชโช่ - EDUGEN
คอร์สไฟฟ้า เป็นคอร์สที่อธิบายความเป็นมาของ "ไฟฟ้า" ตั้งแต่ความสัมพันธ์ระหว่างจุดประจุขนาดเล็ก เช่น แรงระหว่างประจุ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ไปจนถึงการใช้กระแสไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน เช่น การคำนวณวงจรไฟฟ้ากระแสตรง การคำนวณค่าพลังงานไฟฟ้า และปิดท้ายด้วยการศึกษาแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของเครื่องใช้ไฟฟ้าหลาย ๆ ชนิด นอกจากนี้ภายในคอร์สยังสอดแทรกไปด้วยเทคนิคการทำโจทย์ และเคล็ดลับต่าง ๆ มากมายที่จะช่วยเตรียมความพร้อมและเพิ่มความมั่นใจให้กับน้อง ๆ สำหรับการสอบวิชาฟิสิกส์ทั้งในทุก ๆ สนามสอบ
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 30 ชม.

2,100.-

จาก 498 คน
คอร์สสมบัติสาร
พี่ฟิชโช่ - EDUGEN
คอร์สสมบัติสาร เป็นคอร์สที่อธิบายคุณลักษณะของ "สสาร" ในชีวิตประจำวันทั้ง ของแข็ง ของเหลว และ แก๊ส เพื่อความเข้าใจในธรรมชาติต่าง ๆ ของสสารต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เช่น การยืดตัวของของแข็ง การไหลของของเหลว กฎของแก๊สอุดมคติ ฯลฯ รวมไปถึงศึกษาเรื่องการเปลี่ยนสถานะและอุณหภูมิของสสารต่าง ๆ ผ่าน "พลังงานความร้อน" นอกจากนี้ภายในคอร์สยังสอดแทรกไปด้วยเทคนิคการทำโจทย์ และเคล็ดลับต่าง ๆ มากมายที่จะช่วยเตรียมความพร้อมและเพิ่มความมั่นใจให้กับน้อง ๆ สำหรับการสอบวิชาฟิสิกส์ทั้งในทุก ๆ สนามสอบ
เรียนได้ 90 วัน
วีดิโอการสอนมากกว่า 22 ชม.

1,900.-

จาก 275 คน

คอร์สมาแรงที่เราแนะนำ

คอร์สบทนำทางชีววิทยา
โดย พี่จื้อ - EDUGEN
จาก 586 คน
1,700.-
คอร์สเนื้อหาเคมี ม.4 เทอม 1 (หลักสูตร 2560)
โดย พี่สโนไวท์ - EDUGEN
จาก 1.2K คน
1,900.-
คอร์สสรุปเนื้อหา ศาสนา
โดย พี่พู่ - EDUGEN
จาก 590 คน
1,200.-
คอร์สสัตววิทยา 1
โดย พี่จื้อ - EDUGEN
จาก 0.9K คน
1,900.-
คอร์ส IELTS Preparation
โดย พี่แอน - EDUGEN
จาก 686 คน
3,500.-
คอร์สตะลุยโจทย์ วิชาสามัญ เคมี (A-Level)
โดย พี่สโนไวท์ - EDUGEN
จาก 2K คน
1,900.-