วิธีการใช้งาน

การจัดตารางเรียน ดูตารางเรียน และเรียนตามตารางเรียน

หลังจากการเข้าสู่ระบบ และซื้อคอร์สเรียนเรียบร้อยแล้ว

เข้าสู่หน้า ตารางเรียนของฉัน โดย

1.กดปุ่มรูปบ้านในช่องที่ 1 เพื่อเข้าสู่หน้า ตารางเรียนของฉัน
2.เลือกเดือนที่มีสี (* ไม่สามารถจัดตารางเรียนในวันที่ผ่านมาแล้วได้นะคะ)
3.กดปุ่ม จัดตารางเรียน ปุ่มสีส้ม
4.กดวันที่ที่จะเรียน เลือกวิชาที่เรียน เลือกบทเรียน และตอนที่จะเรียนในบทเรียนนั้น ๆ
5.เมื่อยืนยันแล้ว จะมีสัญลักษณ์วงกลมเป็นสีของวิชาในวันนั้น ๆ และเมื่อถึงวันที่เรียน
   น้อง ๆ จะได้รับการแจ้งเตือนผ่านข้อความในอีเมล และเว็บไซต์ของเราค่ะ

 
 

หลังจากจัดตารางเรียนเรียบร้อยแล้ว

การเช็กตารางเรียน และการเข้าสู่บทเรียน

1.เข้าสู่หน้าตารางเรียนของฉันโดยกดปุ่มรูปบ้านในช่องที่ 1
2.กดเลือกเดือน
3.เช็กวันที่ หากมีบทเรียนที่จัดเอาไว้ จะมีสัญลักษณ์วงกลมเป็นสีของวิชานั้น ๆ ปรากฏ
4.กดที่วันที่ ระบบจะแสดงคอร์ส ชื่อบท และตอน ที่น้อง ๆ ได้จัดตารางเรียนเอาไว้
5.กดปุ่มดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน ปุ่มสีเขียว ด้านขวาบนของวิดีโอเรียนได้เลยนะคะ

 
 
EDUGEN CO.,Ltd 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ 172 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ (+66)96 948 8450
| ติวเตอร์