พี่เน็ก - EDUGEN
อัจฉริยะ บัวนาค
ประวัติการศึกษา
   ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   ได้คะแนนความถนัดแพทย์ พาร์ทเชื่อมโยง เต็ม 100 คะแนน
   สอบติดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
แนะนำคอร์สเรียนจากพี่เน็ก